Право в Україні
Практичний онлайн-курс для бухгалтерів
CAP/CIPA Міжнародна сертифікація бухгалтерів-практиків
+
+
%
%

Викладач програми підвищення кваліфікації бухгалтерів(САР)

Надія Суходольська
Cпікер
%
+
Знижка діє лише при купівлі 2-х курсів за програмою сертифікації CAP/CIPA на вибір!
Що включено у вартість

✔ Доступ до запису 8-ми вебінарів

✔ Домашні завдання – тести , задачі –

та відповіді до них, пробні іспити

✔ Розбір анонсу екзамену

✔ Ексель-таблиці із формулами (для подальшого використання у практиці)

✔ Конспект- авторська підбірка лектора

ключових моментів та норм

Вартість навчання:
6 960 грн
Програма курсу

День 1:

Тема 1: ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Тема 2: ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1.1. Право в системі нормативного регулювання: загальна характеристика та особливості

національної системи права

1.2. Законодавство і інші джерела права: загальна характеристика та особливості

національної системи законодавства

1.3.Дія нормативно-правових актів у часі і просторі, по колу осіб

1.4.Застосування права як особлива форма його реалізації

2.1. Загальні правові положення про суб’єктів господарювання

2.2. Особливості правового положення підприємств

2.3. Особливості правового становища господарських товариств

2.4. Особливості правового становища об’єднань підприємств

2.5. Особливості правового статусу фізичної особи як суб’єкта господарювання та інших суб’єктів у сфері господарювання

День 2:

Тема 3: ПРАВОВІ ОСНОВИ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН В СФЕРІ ГОСПОДРЮВАННЯ

3.1. Загальні правові положення майнових відносин в сфері господарювання

3.2. Правові основи використання природних ресурсів у сфері господарювання

3.3. Правові основи використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності

3.4. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності

День 3:

Тема 4: ПРАВОВІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

4.1. Загальні правові положення про господарські зобов’язання

4.2. Договір як підстава виникнення господарських зобов’язань

4.3. Виконання і припинення господарських зобов’язань

День 4:

Тема 5: ПРАВОВІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

5.1 Позадоговірні зобов’язання

5.2 Окремі види договорів у сфері господарської діяльності

День 5:

Тема 6: ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом

6.1. Загальні основи початку господарсько-правової відповідальності учасників господарських

відношень

6.2. Відшкодування збитків у сфері господарювання

6.3. Штрафні та оперативно-господарські санкції

6.4. Адміністративно-господарські санкції

День 6:

Тема 7: ПРАВОВІ ОСНОВИ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

7.1. Загальні положення правового регулювання трудових відносин

7.2. Трудовий договір

7.3. Робочий час

7.4. Час відпочинку

7.5. Оплата праці

7.6. Дисципліна праці

7.7. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

7.8. Охорона праці

7.9. Трудові спори

День 7:

Тема 8: Особливості правового регулювання окремих видів діяльності в сфері господарювання

Тема 9: Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

8.1. Правове регулювання біржової торгівлі

8.2. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

8.3. Правове регулювання банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин

8.4. Правове регулювання страхової діяльності

9.1. Загальні початку правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

9.2. Правовий режим іноземних інвестиції

День 8:

Тема 10: Кримінальна та адміністративна відповідальність за деякі правопорушення, пов’язані з господарською, службової та трудовою діяльністю

Тема 11: Процесуальні засади захисту в суді прав і законних інтересів суб’єктів

господарювання та їх працівників

Підготовка до іспиту в розрізі аналізу анонсу іспиту

Курс розрахований на:

бухгалтерів, головних бухгалтерів, аудиторів, ревізорів, студентів, що стажуються, та усіх, хто БАЖАЄ здати екзамен з предмету Право в Україні за міжнародною сертифікацією САР/СІРА

фахівців, які не мають на меті отримати міжнародну сертифікацію САР/СІРА проте бажають мати впевненість у власних знаннях

всіх, хто бажає отримати практичні навички з даного предметуХто буде говорити?
Надія Суходольська

Адвокат. Досвід роботи з 2004 року.


Викладач програми підвищення кваліфікації бухгалтерів (САР).


Судова практика.