Практичний онлайн-курс для бухгалтерів
CAP/CIPA Міжнародна сертифікація бухгалтерів-практиків
+
+
%
%
Старший викладач кафедри обліку і аудиту з 2004 року
Ірина Плотніченко
Cпікер
%
+
Управлінський облік
Знижка діє лише при купівлі 2-х курсів за програмою сертифікації CAP/CIPA на вибір!
Що включено у вартість
✔ Доступ до відеозаписів та матеріалів курсу (загальний обсяг - 48 годин)
✔ Комплекс пробних екзаменів з рішеннями

Вартість навчання:
6 930 грн
Програма курсу

  ЗАНЯТТЯ 1

• Основи управлінського обліку: стратегія, цілі, завдання.
• Класифікація витрат: для оцінки запасів, для прийняття рішень, для планування та контролю.

 ЗАНЯТТЯ 2

• Моделі поведінки та функція витрат.

ЗАНЯТТЯ 3

• Метод обліку витрат і калькулювання собівартості (формування звіту про прибутки і збитки) з повним розподілом виробничих витрат («Абсорпшен-кост»).

ЗАНЯТТЯ 4, 5

• Маржинальний метод обліку витрат і калькулювання собівартості (формування звіту про прибутки і збитки) («Директ-кост»).

ЗАНЯТТЯ 6

• Прийняття рішень по ціноутворенню.

ЗАНЯТТЯ 7

• Аналіз беззбитковості (аналіз взаємозв’язку «витрати, обсяг діяльності, прибуток» (CVP- аналіз): ціль та методи.

ЗАНЯТТЯ 8

 • Аналіз чутливості прибутку до змін затрат, ціни та обсягів продажу.

ЗАНЯТТЯ 9, 10

 • Система позамовного калькулювання витрат.

ЗАНЯТТЯ 11

 • Розподіл виробничих накладних витрат.

ЗАНЯТТЯ 12

 • АВС-костинг (калькулювання по видах діяльності).

ЗАНЯТТЯ 13, 14

• Система попроцесного калькулювання витрат.

 ЗАНЯТТЯ 15

• Нормативні та понаднормативні втрати.

 ЗАНЯТТЯ 16

• Облік браку при наявності незавершеного виробництва.

 ЗАНЯТТЯ 17

 • Облік та розподіл витрат комплексного виробництва.

 ЗАНЯТТЯ 18

• Облік побічної продукції спільного виробництва по фактичному виробництві та фактичній реалізації.

 ЗАНЯТТЯ 19

• Управління товарно-матеріальними запасами.

 ЗАНЯТТЯ 20

• Бюджетування діяльності підприємства: види бюджетів, технологія складання основного бюджету.

 ЗАНЯТТЯ 21, 22

• Система бюджетного контролю на основі аналізу відхилень: гнучкі бюджети при використанні маржинального методу обліку витрат

 ЗАНЯТТЯ 23, 24

• Система бюджетного контролю на основі аналізу відхилень: гнучкі бюджети при використанні методу обліку повних витрат.
Курс розрахований на:
  • бухгалтерів, головних бухгалтерів, аудиторів, ревізорів, студентів, які бажають здати екзамен з предмету “Управлінський облік” за міжнародною сертифікацією САР/СІРА


  • фахівців, які не мають на меті отримати міжнародну сертифікацію САР/СІРА, проте бажають мати впевненість у власних знаннях
  • фінансових директорів, викладачів та студентів економічних спеціальностей


Хто буде говорити?
Ірина Плотніченко
Старший викладач кафедри обліку і аудиту з 2004 року у вищому навчальному закладі « Інститут підприємництва та перспективних технологій» Національного університету «Львівська політехніка»

Підготовка та проведення лекційних і практичних занять з фахових дисциплін («Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності»)

Практичні навички у проведенні внутрішнього аудиту юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.